Projekt finansowany z Unii Europejskiej

Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym

Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym” w ramach poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra Logistyczne., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Stworzenie nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z budową Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Łapach oraz rozpoczęcie świadczenia szerokiego zakresu usług logistycznych i transportowych.

Efekty projektu

– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w branży usług logistycznych i transportowych;
– wprowadzenie nowych usług do oferty;
– wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku krajowym;
– wzrost wartości przedsiębiorstwa;
– wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 26.794.153,74 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 14.704.108,71 PLN
Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-0008/16-00